KontaktOm ossStartKalendariumTjänsterPressPublikationerGenomförda aktiviteterLediga jobbAndra HushållningssällskapLänkarEnglish
Biogas Skaraborg

Biogas Skaraborg

Biogas Skaraborg, med idag ett 60-tal medlemmar, är den samlande lantbrukarkraften för lönsam biogasutveckling.

 

Organisationen ska vara ett affärs- och samarbetsorgan för lönsamma affärer, tryggad avsättning och ägande inom biogasbranschen, från substrat, produktion till förädling och marknad, till nytta för lantbrukare och andra biogasaktörer i Skaraborg.

Uppgiften är:

√ Att arbeta för bra affärsmässiga villkor för produktion och försäljning av biogas, substrat och rötresthantering.

√ Hitta lämpliga affärsmodeller som bidrar till att det skapas en ny lönsam produktionsgren inom lantbruket.

√ Att skapa kontakter med olika marknadsaktörer, och offentliga aktörer som t ex VG Regionen och Skaraborgs kommuner.

√ Affärsmässig och politisk påverkan på alla nivåer är en viktig del.

 

Praktiskt utvecklingsarbete sker idag i följande
geografiska områden:

• Skara
• Götene  
• Lidköping – Grästorp

Skaraborg är idag den främsta regionen i landet för gårdsbaserad biogas med idag 10 byggda eller förprojekterade anläggningar. 

Styrelse

 

Ordf

Lennart Pettersson
Synnerby Lövåsa
532 95 Skara
0708-86 03 24
Lp.skara@telia.com

Vice ordf

 

Sven Bengtsson
Tranum Damsgården 4, 530 30 Tun
0708-441 321
damsgården@telia.com

Ledamöter

Olof Jansson
Kårtorp, 533 97 Götene
0705-69 03 86
Fax 0511-530 27
 

Anders Gustafsson
Brunsbo, 532 96 Skara
0708-20 84 63
margareta.anders.gustafsson@telia.com

  Simon Ivarsson
Vasängens Gård, 54493 Hjo
0708-86 91 21
simon-ivarsson@hotmail.com
  Mats R Andersson
Lindveden Kronoberg 2
461 98 Trollhättan
0705-42 55 60
mats.r.andersson@grastorpsenergi.se
Affärs-utvecklare

Per-Ove Persson

Hushållningssällskapet Skaraborg

0511-248 60

fornamn.efternamn@hushallningssallskapet.se

 

 

Karta över Skaraborg med byggda och planerade gårdsanläggningar för biogas

 


Bogas Skaraborg

Box 124

532 22  Skara

www.biogasregionen.se 

 

Hushållningssällskapet är projektägare till affärsutvecklingsprojektet

Biogas Skaraborg.

 

Biogas från gödsel

 

En mjölkko/år ger:
ca 2 000 kg TS/år ≈
3 400 KWh ≈
340 l diesel ≈
440 mil

En gris/år ger:
ca 200 kg TS/år ≈
400 KWh ≈
40 l diesel ≈
50 mil

Logga in... Hushållningssällskapet Skaraborg

  • Box 124, 532 22  Skara, 0511-248 00
  • Besök/paket: Järnvägsgatan 18, 532 30 Skara